En aktiestrategs fem steg

En aktiestrateg är en generalist som har koll på företagsanalys, olika tillgångsslag, nationalekonomi trender m.m. utan att vara specialist på något speciellt. En aktiestrateg kan på så sätt se mönster i finansmarknaderna och föreslå placeringar utifrån detta. Det första steget handlar om att titta på avkastningen i olika tillgångsslag. Obligationer, räntor, aktier råvaror eller andra …