En aktiestrategs fem steg

En aktiestrateg är en generalist som har koll på företagsanalys, olika tillgångsslag, nationalekonomi trender m.m. utan att vara specialist på något speciellt. En aktiestrateg kan på så sätt se mönster i finansmarknaderna och föreslå placeringar utifrån detta. Det första steget handlar om att titta på avkastningen i olika tillgångsslag. Obligationer, räntor, aktier råvaror eller andra …

Slå börsindex med värdeinvestering – köp av lågt värderade aktier

Att köpa aktier billigt och sälja dyrt, är en av börsens grundstenar som naturligtvis inte är helt lätt att följa alla gånger. Men faktum är att genom värdeinvestering kan söka efter och köpa tillgångar som prissatts av marknaden till ett pris under dess värde. Genom värdeinvestering har flera framgångsrika investere under långa perioder kunnat slå …