AI tjänster för fundamental analys

Det finns flera AI-tjänster och verktyg som kan hjälpa till att utföra fundamentala analyser av företag. Dessa verktyg använder sig av maskininlärning och naturlig språkbehandling för att samla in och analysera stora mängder data om företag, inklusive finansiella rapporter, nyhetsartiklar, sociala medier, konkurrenter och andra relevanta faktorer. Här är några exempel på AI-tjänster och plattformar som kan användas för fundamental analys:

  1. AlphaSense – En AI-plattform för finansiella analytiker som använder sig av naturlig språkbehandling för att söka igenom finansiella rapporter och andra företagsdokument och sammanställa relevanta data för analys.
  2. Sentieo – En AI-drivande plattform för finansiella analytiker som samlar in och analyserar data från finansiella rapporter, nyheter och sociala medier.
  3. Thomson Reuters Eikon – En finansiell analysplattform som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter, nyhetsartiklar och andra källor.
  4. Bloomberg Terminal – En finansiell plattform som erbjuder realtidsdata, marknadsinformation och verktyg för fundamental analys och portföljhantering.
  5. Yewno|Edge – En AI-baserad plattform som sammanställer data från finansiella rapporter, nyheter och sociala medier och använder sig av grafteknologi för att visualisera samband mellan företag och marknader.
  1. FactSet – En finansiell analysplattform som erbjuder data, analyser och verktyg för fundamental analys och portföljhantering.
  2. Acuity Trading – En AI-baserad plattform som analyserar stora mängder finansiella data och använder sig av naturlig språkbehandling för att förstå nyheter och sentiment på marknaden.
  3. TagniFi – En plattform för finansiella analytiker som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter och andra källor och visualisera data på ett intuitivt sätt.
  4. S&P Global Market Intelligence – En plattform för finansiella analytiker som erbjuder data, analyser och verktyg för fundamental analys av företag och branscher.
  5. CapitalIQ – En plattform för finansiella analytiker som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter, nyheter och andra källor och erbjuda verktyg för fundamental analys av företag och branscher.

En aktiestrategs fem steg

En aktiestrateg är en generalist som har koll på företagsanalys, olika tillgångsslag, nationalekonomi trender m.m. utan att vara specialist på något speciellt.

En aktiestrateg kan på så sätt se mönster i finansmarknaderna och föreslå placeringar utifrån detta.

Det första steget handlar om att titta på avkastningen i olika tillgångsslag. Obligationer, räntor, aktier råvaror eller andra tillgångsslag. Hur står sig företagsobligationer mot statsskuldväxlar. Hur lönar det sig att investera i fastigheter respektive aktier eller räntor.

Nästa steg handlar om bedöma vart marknadens övergripande drivkrafter, tillväxt och inflation är på väg, lokalt respektive globalt.
Det kan man göra genom att titta på olika indikatorer t.ex. inköpschefsindex som ger en bild av vad inköpare tror om den kommande perioden inom respektive bransch. Hög framtidstro kan signalera om tillväxt och avtagande förväntningar kan förutspå en kommande nedgång.
Man kan också titta på orderingångsdata från tillverkningsindustrin och uttalanden från företagsledare och årsredovisningar.
Man kan också titta på kreditkortsdata, restaurang och hotellbokningar, resestatistik.
Utifrån detta kan man välja t.ex. tillväxtaktier eller defensiva aktier som livsmedel och läkemedel som tenderar att gå bra även i sämre tider.

Det tredje steget handlar om att se över vad företagsanalytiker rapporterar. Hur ligger vinstförväntningarna jämfört med den bild som den övergripande statistiken visar?
Ofta tenderar analytikerkåren att överskatta styrkan i såväl upgångar som nedgångar.

Därefter är det dags att granska värderingarna i sig. Vad förväntar sig marknaden baserat på kurserna. Till sin hjälp här har man olika nyckeltal som P/E och P/S etc.

Slutligen kan man försöka fånga upp hur allmänheten och media pratar om aktier. Efter en lång uppgångsfas ges ofta aktietips från både kvällstidningar, influencers och taxichaufförer. Bara det kan vara en indikation på att värderingen är nära sin topp.

Aktiestrategier – Sprid riskerna och investera i det du förstår

Att välja en strategi för att investera i aktier behöver varken vara svårt eller omständigt. Att köpa en aktie innebär att man köper en andel i ett företag. De stora företagen som är noterade på börsen har vanligtvis många tusen elle t.o.m. miljontals aktier så vanligtvis blir man en väldigt liten ägare.

Men man kan ändå tänka utifrån vilka företag vill jag vara delägare i.

Börja med att se i din omgivning vilka bolag du stöter på. Förstår du hur dessa bolagen tjänar pengar har du en bra grogrund att bygga din analys utifrån. Använd dina intressen för att leta investeringar. Vilka företag är du själv kund hos och vilka fördelar och nackdelar har de jämfört med sina konkurrenter.

Är det fler än du som gillar företagets produkter eller tjänster. Om det är något som tycks säljas mycket så finns det en efterfrågan. En bra utgångspunkt för att välja en aktie kan vara att du och många andra gillar produkterna.

Nästa steg blir att kolla om företaget är lönsamt. Bara för att de säljer mycket, behöver det inte nödvändigtvis betyda att företaget gör en vinst. Ta reda på hur aktierna är värderade i förhållande till företagets vinst och jämför med andra företag i samma bransch.

Bygg ditt lag

Se till att välja minst en handfull företag i portföljen, från olika branscher. Då minskar du risken genom att du sprider risken för vinstvarningar eller konkurser på flera företag, och om ett företag eller en viss bransch går dåligt av någon anledning kommer förhoppningsvis andra företag och andra branscher att gå bättre och din portfölj som helhet ökar i värde.
Tänk att du bygger upp ditt lag, då behövs olika typer av spelare. På samma sätt behöver du olika typer av aktier i din aktieportfölj för att få en bra sammansättning.

Slå börsindex med värdeinvestering – köp av lågt värderade aktier

Att köpa aktier billigt och sälja dyrt, är en av börsens grundstenar som naturligtvis inte är helt lätt att följa alla gånger. Men faktum är att genom värdeinvestering kan söka efter och köpa tillgångar som prissatts av marknaden till ett pris under dess värde.
Genom värdeinvestering har flera framgångsrika investere under långa perioder kunnat slå index, t.ex. Warren Buffett, och Benjamin Graham med flera.
Genom att noga analysera företag, speciellt de som marknaden inte gillar för tillfället kan man hitta företag där priset avviker från värdet.

I en studie tittade man på de aktier som värderas lägst på börsen, exempelvis bland bolag som har lägst P/E-tal (pris mot vinst), P/B-tal (pris mot eget kapital) alternativt som ger högst direktavkastning.
Om man investerat i de billigaste 30 % av aktierna på Stockholmsbörsen utefter de olika nyckeltalen under åren 1975-2016 (viktat efter bolagens värdering) skulle man under denna period fått ca 5 procentenheter högre avkastning än index.

Källa.

Även motsvarande test för USA:s börs där man mätte avkastning utifrån att systematiskt investera i billiga aktier visade att denna strategi historiskt har slagit börsen. 

Källa.

https://www.redtube.com/12222381