AI tjänster för fundamental analys

Det finns flera AI-tjänster och verktyg som kan hjälpa till att utföra fundamentala analyser av företag. Dessa verktyg använder sig av maskininlärning och naturlig språkbehandling för att samla in och analysera stora mängder data om företag, inklusive finansiella rapporter, nyhetsartiklar, sociala medier, konkurrenter och andra relevanta faktorer. Här är några exempel på AI-tjänster och plattformar som kan användas för fundamental analys:

  1. AlphaSense – En AI-plattform för finansiella analytiker som använder sig av naturlig språkbehandling för att söka igenom finansiella rapporter och andra företagsdokument och sammanställa relevanta data för analys.
  2. Sentieo – En AI-drivande plattform för finansiella analytiker som samlar in och analyserar data från finansiella rapporter, nyheter och sociala medier.
  3. Thomson Reuters Eikon – En finansiell analysplattform som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter, nyhetsartiklar och andra källor.
  4. Bloomberg Terminal – En finansiell plattform som erbjuder realtidsdata, marknadsinformation och verktyg för fundamental analys och portföljhantering.
  5. Yewno|Edge – En AI-baserad plattform som sammanställer data från finansiella rapporter, nyheter och sociala medier och använder sig av grafteknologi för att visualisera samband mellan företag och marknader.
  1. FactSet – En finansiell analysplattform som erbjuder data, analyser och verktyg för fundamental analys och portföljhantering.
  2. Acuity Trading – En AI-baserad plattform som analyserar stora mängder finansiella data och använder sig av naturlig språkbehandling för att förstå nyheter och sentiment på marknaden.
  3. TagniFi – En plattform för finansiella analytiker som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter och andra källor och visualisera data på ett intuitivt sätt.
  4. S&P Global Market Intelligence – En plattform för finansiella analytiker som erbjuder data, analyser och verktyg för fundamental analys av företag och branscher.
  5. CapitalIQ – En plattform för finansiella analytiker som använder sig av AI-teknik för att sammanställa data från finansiella rapporter, nyheter och andra källor och erbjuda verktyg för fundamental analys av företag och branscher.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *