En aktiestrategs fem steg

En aktiestrateg är en generalist som har koll på företagsanalys, olika tillgångsslag, nationalekonomi trender m.m. utan att vara specialist på något speciellt.

En aktiestrateg kan på så sätt se mönster i finansmarknaderna och föreslå placeringar utifrån detta.

Det första steget handlar om att titta på avkastningen i olika tillgångsslag. Obligationer, räntor, aktier råvaror eller andra tillgångsslag. Hur står sig företagsobligationer mot statsskuldväxlar. Hur lönar det sig att investera i fastigheter respektive aktier eller räntor.

Nästa steg handlar om bedöma vart marknadens övergripande drivkrafter, tillväxt och inflation är på väg, lokalt respektive globalt.
Det kan man göra genom att titta på olika indikatorer t.ex. inköpschefsindex som ger en bild av vad inköpare tror om den kommande perioden inom respektive bransch. Hög framtidstro kan signalera om tillväxt och avtagande förväntningar kan förutspå en kommande nedgång.
Man kan också titta på orderingångsdata från tillverkningsindustrin och uttalanden från företagsledare och årsredovisningar.
Man kan också titta på kreditkortsdata, restaurang och hotellbokningar, resestatistik.
Utifrån detta kan man välja t.ex. tillväxtaktier eller defensiva aktier som livsmedel och läkemedel som tenderar att gå bra även i sämre tider.

Det tredje steget handlar om att se över vad företagsanalytiker rapporterar. Hur ligger vinstförväntningarna jämfört med den bild som den övergripande statistiken visar?
Ofta tenderar analytikerkåren att överskatta styrkan i såväl upgångar som nedgångar.

Därefter är det dags att granska värderingarna i sig. Vad förväntar sig marknaden baserat på kurserna. Till sin hjälp här har man olika nyckeltal som P/E och P/S etc.

Slutligen kan man försöka fånga upp hur allmänheten och media pratar om aktier. Efter en lång uppgångsfas ges ofta aktietips från både kvällstidningar, influencers och taxichaufförer. Bara det kan vara en indikation på att värderingen är nära sin topp.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *