Slå börsindex med värdeinvestering – köp av lågt värderade aktier

Att köpa aktier billigt och sälja dyrt, är en av börsens grundstenar som naturligtvis inte är helt lätt att följa alla gånger. Men faktum är att genom värdeinvestering kan söka efter och köpa tillgångar som prissatts av marknaden till ett pris under dess värde.
Genom värdeinvestering har flera framgångsrika investere under långa perioder kunnat slå index, t.ex. Warren Buffett, och Benjamin Graham med flera.
Genom att noga analysera företag, speciellt de som marknaden inte gillar för tillfället kan man hitta företag där priset avviker från värdet.

I en studie tittade man på de aktier som värderas lägst på börsen, exempelvis bland bolag som har lägst P/E-tal (pris mot vinst), P/B-tal (pris mot eget kapital) alternativt som ger högst direktavkastning.
Om man investerat i de billigaste 30 % av aktierna på Stockholmsbörsen utefter de olika nyckeltalen under åren 1975-2016 (viktat efter bolagens värdering) skulle man under denna period fått ca 5 procentenheter högre avkastning än index.

Källa.

Även motsvarande test för USA:s börs där man mätte avkastning utifrån att systematiskt investera i billiga aktier visade att denna strategi historiskt har slagit börsen. 

Källa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *